Jesteś: Strona główna > Oddziały > ul. milionowa
Zobacz także
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37 awaryjny 663998213
 
ul. milionowa
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

KIEROWNIK – dr n. med. Norbert Wachowicz
Z-CA KIEROWNIKA – lek. Jarosław Bartodziej 
p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ – mgr Grażyna Kowalska
 

Lekarze sprawujący opiekę nad  pacjentem:

 1. dr n.med. Norbert Wachowicz
 2. dr n.med. Łukasz Stefańczyk
 3. dr n.med. Łukasz Pakuła
 4. lek. Małgorzata Maludy-Festinger
 5. lek. Urszula Motylska-Łopatka
 6. lek. Barbara Kowalczyk
 7. lek. Małgorzata Koszalińska
 8. lek. Tomasz Michalski
 9. lek. Jarosław Bartodziej
 10. lek. Marcin Kozłowski
 11. lek. Janusz Stankiewicz
 12. lek. Piotr Ławrynowicz 
 13. lek. Magdalena Woźniak
 14. lek. Karolina Kabot
 15. lek. Artur Kotkowski
 16. lek. Bogdan Szumski
 17. Bartłomiej Bąk - Rezydent
 18. Mateusz Toruń - Rezydent
Zajmujemy się chorymi w stanach zagrożenia życia, pacjentami  wymagającymi resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej oraz w stanie wstrząsu różnego pochodzenia, a także pacjentami leczonymi z powodu zaburzeń metabolicznych, niewydolności krążeniowej i oddechowej. Pod opieką naszego Oddziału znajdują się również pacjenci w okresie okołooperacyjnym. Wyposażeni jesteśmy jest w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę monitorującą pacjentów oraz sprzęt diagnostyczny pozwalający na wykonywanie badań rentgenowskich, EKG, USG i ECHO serca. W Oddziale stosowana jest terapia nerkozastępcza. Istnieje ponadto możliwość wykonania bronchofiberoskopii i gastroskopii. Anestezjolodzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zabezpieczają pracę Bloku Operacyjnego oraz pracowni diagnostycznych. Wykonywane są znieczulenia przewodowe i ogólne dla potrzeb oddziałów zabiegowych: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej i Okulistyki, jak również znieczulenia do zabiegów diagnostycznych: gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii, cholecystopankreatografii wstecznej i znieczulenia pacjentów diagnozowanych w Pracowni Tomografii Komputerowej. Oddział współpracuje również ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, wykonując znieczulenia do zabiegów ratujących życie, takich jak kardiowersja elektryczna. Oddział dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pielęgniarską, cechującą się profesjonalizmem i dużą wrażliwością na potrzeby chorych. Jednostka posiada akredytację do kształcenia lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz odbywanie staży cząstkowych dla lekarzy innych specjalności. Lekarze Oddziału systematycznie podnoszą swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w licznych kursach i zjazdach.
 Czytaj
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

 
KIEROWNIK - dr n. med. Włodzimierz Koptas
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – mgr Beata Miodownik
 

Lekarze sprawujący opiekę nad pacjentem:

 1. dr n. med. Włodzimierz Koptas
 2. dr n. med. Piotr Ziemniak
 3. dr n. med. Paweł Kolano
 4. dr n. med. Andrzej Głośny
 5. dr n. med. Nurrdin Naji
 6. dr n. med. Aleksander Król
 7. dr n. med. Kamila Bazylińska
 8. dr n. med. Marek Mordalski
 9. dr n. med. Piotr Koza
 10. lek. Magdalena Redynk
 11. lek. Maksymilian Winiecki
 12. lek. Ewa Jędarszczyk-Kowalska
 13. lek. Diana Olczyk
 14. lek. Jacek Pawlak
 15. lek. Katarzyna Makaruk
 16. lek. Batłomiej John
 
Wykonujemy przede wszystkim zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii jamy brzusznej, chirurgii onkologicznej oraz chirurgii endokrynologicznej. Wiele zabiegów wykonywanych jest metodami małoinwazyjnymi – laparoskopowymi, pozwalającymi na szybszą rehabilitację chorych po operacji. Ukierunkowani jesteśmy na leczenie chorych onkologicznych, przede wszystkim chorych z nowotworami przewodu pokarmowego (rak jelita grubego i odbytnicy, żołądka) oraz tarczycy. Pacjentom onkologicznym zapewniamy kompleksową opiekę zarówno przed- jak i pooperacyjną, którą realizujemy współpracjąc z dwoma ośrodkami onkologicznymi.
W Oddziale wykonujemy także inne zabiegi z zakresu chirurgii endokrynologicznej, przede wszystkim operacje tarczycy i nadnerczy, w tym metodami małoinwazyjnymi.
Zajmujemy się także leczeniem przepuklin brzusznych, zarówno metodami klasycznymi jak i nowoczesnymi metodami małoinwazyjnymi. Wykonujemy również skomplikowane operacje plastyki powłoki brzusznej z wszczepami implantów syntetycznych u pacjentów z przepuklinami nawrotowymi.
Ścisle współpracujemy z tutejszą Pracownią Endoskopii.
Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.Czytaj
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

 
KIEROWNIK – dr n. med. Sławomir Wierzbicki
Z-CA KIEROWNIKA – dr n. med. Piotr  Jander
p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ - Aldona Pacześna
 

Lekarze sprawujący opiekę nad pacjentem:

 1. dr n. med. Sławomir  Wierzbicki
 2. dr n. med. Piotr Jander
 3. dr n. med. Jarosław Woźniak
 4. lek. Andrzej Rak
 5. lek. Kamil Lachowicz
 6. lek. Rafał Kowalczyk
 7. lek. Janusz Grzegorek
 8. lek. Maciej Kluba
 9. lek. Stanislaw Woźniak
 10. lek. Jan Skorupski
 11. lek. Damian Durka
 12. lek. Michał Walenciak
 13. lek. Adam Górkiewicz
 14. lek. Kamil Irzykowski
 
Specjalizujemy się w nowoczesnym leczeniu skomplikowanych złamań kości długich, przy pomocy specjalnych gwoździ wprowadzanych do jamy szpikowej kości. Pacjent leczony taką metodą nie wymaga zakładania gipsu na wiele tygodni, jak w metodzie tradycyjnej, co umożliwia szybsze podjęcie rehabilitacji i przyspiesza powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Wykonywane są również skomplikowane zabiegi w obrębie struktur stawu kolanowego takie jak usunięcie łękotek, plastyka więzadła krzyżowego przedniego oraz leczenie, techniką mikrozłamań i przeszczepy techniką mozaikową chrząstki stawowej. Oddział posiada duże doświadczenie w operacjach protezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego w chorobach zwyrodnieniowych i po urazach tych okolic. 
Dobre efekty pooperacyjne uzyskujemy dzięki dużemu doświadczeniu, wysoko wyspecjalizowanego personelu medycznego oraz wyposażeniu oddziału w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną, a także możliwości wykonywania specjalistycznych badań obrazowych na miejscu, również w trakcie zabiegu operacyjnego. Dużą wagę przykłada się również do objęcia pacjenta fachową rehabilitacją już w Oddziale, tak szybko jak to tylko możliwe, oraz zapewnienia kontynuowania rehabilitacji w ramach działającego Oddziału Rehabilitacyjnego. 
Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 
Zapisy na planowe zabiegi operacyjne ustala Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pod nr tel. 42 672 19 39.  Czytaj
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZYCH I KARDIOLOGII

 
ORDYNATOR - lek. Agnieszka Tarkowska–Wosik 
p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ – mgr Iwona Mazurek
 
 

Lekarze sprawujący opiekę nad pacjentem:

 1. lek. Agnieszka Tarkowska–Wosik - Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista chorób płuc
 2. lek. Flis Ewa - Specjalista chorób wewnętrznych, Reumatolog
 3. lek. Dorota Borkowska - Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog
 4. lek. Joanna Chortyńska-Sosnowska - Specjalista chorób wewnętrznych, Diabetolog
 5. lek. Katarzyna Stec - Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista medycyny ratunkowej
 6. lek. Krzysztof Konczarek - Specjalista chorób wewnętrznych, Diabetolog
 7. lek. Czerniawska Aleksandra - Specjalista chorób wewnętrznych
 8. lek. Ewa Beksa  - Specjalista chorób wewnętrznych    
 9. lek. Sylwia Bednarska - Specjalista chorób wewnętrznych
 10. lek. Maciej Kuzan - Specjalista chorób wewnętrznych
 11. lek. Justyna Rychta - Specjalista chorób wewnętrznych
 12. lek. Anna Nicińska - Rezydent
 13. lek. Małgorzata Wilkowska-Kwiecień - Rezydent
 14. lek. Aleksandra Jabłkowska - Rezydent
 15. lek. Bartosz Rytko - Rezydent
 16. lek. Sabina Bonio - Rezydent
 17. lek. Jakub Spałka - Rezydent
 18. lek. Anna Pawlak - Rezydent
 19. lek. Agnieszka Stanisz - Rezydent
 20. lek. Kamila Jamza - Rezydent
 
Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorych ze schorzeniami internistycznymi ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układów oddechowego i krążenia. Wysoką jakość świadczeń zdrowotnych gwarantuje pacjentom wykwalifikowany personel – specjaliści chorób wewnętrznych, kardiologii, pulmonologii, diabetologii, medycyny ratunkowej, medycyny pracy -  i możliwość wykonania na miejscu badań specjalistycznych takich jak: badania spirometryczne, badania bronchifiberoskopowe oraz pełna diagnostyka nieinwazyjna układu krążenia tj. echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa z możliwością wykonania prób obciążeniowych, testy wysiłkowe na bieżni ruchomej, 24-godz. monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego, testy pochylniowe. Oddział posiada 6-łóżkową salę intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażoną w kardiomonitory, dla każdego stanowiska oraz centralę monitorującą , gdzie hospitalizowani są pacjenci wymagający stałego monitorowania wzmożonego nadzoru (ostre stany kardiologiczne np. OZW, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, zatorowość płucna itd, ostre stany internistyczne przebiegające z niewydolnością krążeniowo-oddechową, zaburzenia świadomości). Diagnostykę schorzeń internistycznych dopełnia ponadto możliwość wykonywania szerokiego spektrum badań endoskopowych oraz laboratoryjnych z zakresu analityki, mikrobiologii, immunologii, serologii oraz badań obrazowych (RTG, USG, CT, MRI). 
 
Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.Czytaj
ODDZIAŁ GINEKOLOGII OPERACYJNEJ I ZACHOWAWCZEJ

KIEROWNIK - prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk
Z-CA KIEROWNIKA – dr n. med. Katarzyna Lau
p.o. POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ - Joanna Sierka


Lekarze sprawujący opiekę nad pacjentem:

 1. prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk
 2. prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Sobczuk
 3. dr n. med. Katarzyna Lau
 4. dr n.med. Beata Rzepkowska-Misiak
 5. dr Anna Zubrzycka
 6. dr Beata Kaczmarek
 7. dr Łukasz Cwonda
 8. lek. Anna Feręc

 
Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób ginekologicznych, łącznie z nowotworami narządu rodnego. Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do laparoskopii, histerskopii i elektrochirurgii. Pozwala to na stosowanie nowoczesnych technik operacyjnych w leczeniu mięśniaków macicy, torbieli jajników i endometriozy. Pacjentki poddane takiemu leczeniu nie wymagają długiej hospitalizacji i szybciej wracają do pełnej sprawności.
W Oddziale wykonywane są także operacje uroginekologiczne – operacje leczenia wysiłkowego nietrzymania  moczu z użyciem implantów  i operacje korekcyjne w przypadku obniżenia i wypadania narządu rodnego.
 
Czytaj
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

 
ORDYNATOR – dr n. med. Tomasz Berkowicz
Z-CA ORDYNATORA - lek. Małgorzata Frątczak
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – mgr Emilia Mierzejewska
 

Lekarze sprawujący opiekę nad  pacjentem:

 1. dr n. med. Tomasz Berkowicz
 2. lek. Małgorzata Frątczak
 3. dr n. med. Małgorzata Figlus - Specjalista neurologii
 4. dr n. med. Justyna Pigońska - Specjalista neurologii
 5. lek. Jolanta Gutarowska - Specjalista neurologii
 6. lek. Ewa Łuczak-Janik - Specjalista neurologii
 7. lek. Barbara Machowska-Łusiak - Specjalista neurologii
 8. lek. Piotr Nadratowski - Specjalista neurologii
 9. lek. Wojciech Kieliś - Specjalista neurologii
 10. lek. Małgorzata Stachurska-Weber - Specjalista neurologii
 11. lek. Aleksandra Zagórska – Specjalista rehabilitacji
 12. lek. Katarzyna Fontańska - Kotowicz – Specjalista rehabilitacji
 13. lek. Anna Rżanek - Internista
 14. Paulina Budzińska - Rezydent
 15. Mateusz Widera - Rezydent
 16. Justyna Kapitułka - Rezydent
 17. Julia Szymańska - Rezydent
 18. Dawid Wypychowski - Rezydent
 19. Marlena Remlinger – Siwocha - Rezydent
 20. Joanna Balicka - Rezydent
 21. Katarzyna Brzozowska - Rezydent

 

 

 
Diagnozujemy i leczymy pełną gamę schorzeń układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona i schorzeń pokrewnych, dystonii oraz stwardnienia rozsianego. W ramach oddziału realizujemy finansowany przez NFZ program leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta oraz dystonii i połowiczego kurczu twarzy toksyną botulinową. 
Nowoczesną diagnostykę i leczenie umożliwia dostęp do wysokospecjalistycznych badań laboratoryjnych, obrazowych i elektrofizjologicznych oraz wysokie kwalifikacje personelu medycznego. W oddziale wykonywane są badania ultrasonograficzne naczyń zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych. Pacjenci mają zapewnioną diagnostykę neuropsychologiczną. Z oddziałem ściśle powiązana jest Pracownia Elektromiografii (EMG) i Pracownia Elektrocefalografii (EEG). 
W oddziale prowadzone są staże dla lekarzy specjalizujących się w neurologii. 
 Czytaj
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

 
KIEROWNIK – dr n. med. Sławomir Cisiecki
Z-CA KIEROWNIKA – dr n. med. Maciej Bednarski 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA - Elżbieta Krawczyk
 

Lekarze sprawujący opiekę nad  pacjentem:

 1. dr n med. Sławomir Cisiecki
 2. dr n med. Maciej Bednarski
 3. dr n med. Karolina Bonińska
 4. lek. Beata Matulska
 5. lek. Magdalena Gumińska
 6. lek. Tomasz Włodarczyk
 7. lek. Roman Wodowski
 8. lek. Aleksandra Falana
 9. lek. Bartosz Izdebski
 10. lek. Sylwia Frątczak
 11. lek. Ewelina Januszewska
 12. Katarzyna Kozłowska - Rezydent
 13. Dagmara Mrowicka - Rezydent
 14. Maria Wiśniewska-Karpińska - Rezydent
 15. Marzena Szczepaniak- Rezydent
 16. Joanna Fagasiewicz - Rezydent
 17. Michał Nowak - Rezydent
 18. Anna Linke - Rezydent
 19. Adrianna Marcinkowska - Rezydent
 20. Magda Araszczuk - Rezydent
 21. Katarzyna Kotas - Rezydent
 22. Joanna Bogatko - Rezydent
 23. Sobutka Hanna - Rezydent
 24. Zuzanna Sielc - Rezydent

Wykonujemy szeroką gamę zabiegów operacyjnych, w tym wieloproceduralnych, szczególnie dotyczących powikłań chorób tylnego odcinka gałki ocznej. Posiadamy duże doświadczenie w operacyjnym usuwaniu zaćmy i ciała szklistego, operacjach jaskry, stosowaniu laseroterapii między innymi w retinopatii cukrzycowej, chorobach naczyniowych siatkówki.

Wykonujemy badania angiografii fluoresceinowej dla pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych. 
 Czytaj
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

 
ORDYNATOR - prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Miller 
Z-CA ORDYNATORA - lek. Anna Grygielska
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA - mgr Anna Słoń
 

Lekarze sprawujący opiekę nad  pacjentem:

 1. prof. ndzw. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
 2. lek. Anna Grygielska – specjalista rehabilitacji medycznej
 3. lek. Ewa Prączko-Pawlak – specjalista rehabilitacji medycznej
 4. lek. Agata Kunikowska-Błoch – specjalista rehabilitacji medycznej
 5. lek. Marta Niwald – lekarz rezydent
 
 
Od ponad 40 lat, jako pierwsi w regionie łódzkim, specjalizujemy się  w zakresie neurorehabilitacji, ustawicznie wdrażając nowoczesne osiągnięcia naukowo-techniczne do leczenia chorych. Główną domeną naszego działania jest zapewnienie wczesnej, kompleksowej, ciągłej, bezpiecznej i skutecznej rehabilitacji pacjentów z ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu w następstwie chorób układu nerwowego, w szczególności: udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, polineuropatii i innych. 
Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z całego regionu łódzkiego na zasadzie ścisłej współpracy z oddziałami udarowymi, neurochirurgicznymi, internistycznymi naszego i innych szpitali.
Dużą skuteczność leczenia gwarantuje wysoko wyspecjalizowania kadra lekarzy, magistrów fizjoterapii, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek.
Zespół specjalistów prowadzi kompleksową rehabilitację funkcjonalną w atrakcyjnej motywującej formie, wykorzystując nowoczesne metody stymulujące i przyśpieszające procesy kompensacyjno-naprawcze  w centralnym układzie nerwowym. ułatwiające odzyskanie przez chorego utraconych funkcji: np. metodę Bobach, metodę PNF i inne. Stosujemy również  leczenie dysfunkcji narządu ruchu z zastosowaniem metod medycyny manualnej.
Z zakresu fizykoterapii stosujemy: laseroterapię, krioterapię, magnetoterapię, prądy małej i wielkiej częstotliwości, galwanizację, jonoforezy, prądy diadymiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki, masaż ręczny – klasyczny, punktowy, segmentarny, masaż wibracyjny, masaż pneumatyczny.
W skład Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej wchodzą również:
- Pracownia Logopedyczna –zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną. Opieka logopedyczna chorych z zaburzeniami mowy realizuje działania diagnostyczne, korekcyjne oraz instruktażowe dla rodzin/opiekunów zmierzające do rozpoznawania, ograniczenia i likwidowania zaburzeń mowy.
- Pracownia Psychologiczna – w ramach której wykonywana jest diagnostyka neuropsychologiczna i psychoterapia. 
- Pracownia Terapii Zajęciowej – świadczy usługi w zakresie rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej, dzięki stosowaniu różnych technik.
- Pracownia Audio-Wizualna- wyposażona min. W program komputerowy Neuroforma angażujący jednocześnie funkcje ruchowe i poznawcze, będąc skuteczną terapią kształtującą koordynację wzrokowo-przestrzenną, procesy spostrzegania, podejmowania decyzji, uwagę i pamięć. 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu ”POLKARD”.
 Czytaj
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

 
ORDYNATOR- prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Miller 
Z-CA ORDYNATORA - lek. Anna Grygielska
p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ - mgr Anna Słoń

Lekarze sprawujący opiekę nad  pacjentem:

 1. prof. ndzw. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
 2. lek. Anna Grygielska – specjalista rehabilitacji medycznej
 3. lek. Ewa Prączko-Pawlak – specjalista rehabilitacji medycznej
 4. lek. Agata Kunikowska-Błoch – specjalista rehabilitacji medycznej
 5. lek. Marta Niwald – lekarz rezydent
 
Udzielamy świadczeń w zakresie rehabilitacji ortopedyczno-urazowej, reumatologicznej, schorzeń układu krążenia oraz schorzeń kręgosłupa. Ustawicznie wdrażamy nowoczesne osiągnięcia naukowo-techniczne do leczenia chorych oraz wykonujemy różnego rodzaju specjalistyczne zabiegi fizjoterapautyczne: laseroterapię, krioterapię, magnetoterapię prądy małej i wielkiej częstotliwości, galwanizacje, jenoferezy, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki, masaż ręczny (klasyczny), punktowy, segmentowy, wibracyjny, pneumatyczny. 
Kontynuujemy leczenie pozaszpitalne w naszym Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. 
 Czytaj
ODDZIAŁ UDAROWY

 
ORDYNATOR - dr n. med. Tomasz Berkowicz
Z-CA ORDYNATORA - lek. Małgorzata Frątczak
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – mgr Emilia Mierzejewska
 

Lekarze sprawujący opiekę nad  pacjentem:

 1. dr n. med. Tomasz Berkowicz
 2. lek. Małgorzata Frątczak
 3. dr n. med. Małgorzata Figlus - Specjalista neurologii
 4. dr n. med. Justyna Pigońska - Specjalista neurologii
 5. lek. Jolanta Gutarowska - Specjalista neurologii
 6. lek. Ewa Łuczak-Janik - Specjalista neurologii
 7. lek. Barbara Machowska-Łusiak - Specjalista neurologii
 8. lek. Piotr Nadratowski - Specjalista neurologii
 9. lek. Wojciech Kieliś - Specjalista neurologii
 10. lek. Małgorzata Stachurska-Weber - Specjalista neurologii
 11. lek. Aleksandra Zagórska – Specjalista rehabilitacji
 12. lek. Katarzyna Fontańska - Kotowicz – Specjalista rehabilitacji
 13. lek. Anna Rżanek - Internista
 14. Paulina Budzińska - Rezydent
 15. Mateusz Widera - Rezydent
 16. Justyna Kapitułka - Rezydent
 17. Julia Szymańska - Rezydent
 18. Dawid Wypychowski - Rezydent
 19. Marlena Remlinger – Siwocha - Rezydent
 20. Joanna Balicka - Rezydent
 21. Katarzyna Brzozowska - Rezydent

 

 

 
 
Posiadamy salę intensywnego nadzoru wyposażoną w monitory funkcji życia, w której hospitalizowani są pacjenci w pierwszych dniach po udarze mózgu oraz sale do kontynuowania leczenia i rehabilitacji dla pacjentów, którzy nie wymagają stałego monitorowania. Chorzy z podejrzeniem udaru mają na miejscu dostęp do wysokospecjalistycznych badań w tym obrazowych i laboratoryjnych.
Organizacja leczenia chorych z udarem mózgu prowadzona przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów obejmuje kompleksową diagnostykę i leczenie, w tym wczesną rehabilitację ruchową i zaburzeń mowy (afazję). Pozwala to na uzyskanie dobrych efektów oraz zminimalizowanie skutków przebytego udaru. 
Pacjenci po wypisaniu z Oddziału Udarowego mogą bezpośrednio kontynuować rehabilitację w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.Czytaj
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 
ORDYNATOR – dr n. med. Juliusz Januszewski
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA - mgr Anna Mironiuk
 

Lekarze sprawujący opiekę nad  pacjentem:

 1. dr n med. Juliusz Januszewski – ordynator, specjalista medycyny ratunkowej, specjalista chirurgii ogólnej, laryngolog
 2. Robert Banasik – chirurg
 3. Dominika Cieślak – specjalista medycyny ratunkowej
 4. Tomasz Borkowski – specjalista medycyny ratunkowej
 5. Adam Górkiewicz – rezydent ortopedii
 6. Paweł Westphal – rezydent chirurgii ogólnej
 7. Ewa Beksa – specjalista chorób wewnętrznych
 8. Grzegorz Cichosz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii
 9. Adam Czech – anestezjolog
 10. Maciej Kuzan – specjalista chorób wewnętrznych
 11. Jakub Spałka – rezydent chorób wewnętrznych
 12. Monika Szczurek – rezydent anestezjologii i intensywnej terapii
 13. Michał Szymański
 14. Robert Fastyn
 
Udzielamy świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce klinicznej, laboratoryjnej i obrazowej (badania rentgenowskie, ultrasonograficzne, tomografia) oraz podejmowaniu w trybie natychmiastowym leczenia stabilizującego funkcje życiowe osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po wykonaniu tych czynności pacjenci przenoszeni są do właściwych oddziałów tutejszego szpitala, w których kontynuowane jest leczenie lub zostają przewożeni do innych szpitali celem wdrożenia wysokospecjalistycznej terapii (neurochirurgia, kardiologia interwencyjna, torakochirurgia itp.). W części przypadków – po ustąpieniu sytuacji zagrożenia życia i braku wskazań do dalszego leczenia szpitalnego -  pacjent wypisywany jest z Oddziału Ratunkowego do dalszej kontroli ambulatoryjnej. 
Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej. 
 Czytaj
wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl