Jesteś: Strona główna > Aktualności > Informacja o wyborze Partnera
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37
 
Aktualności
Informacja o wyborze Partnera

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym dnia 15.03.2017 r. na stronie internetowej Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi o otwartym naborze Partnera/ów na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu wpisującego się w Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 26 stycznia 2017 r. informujemy, iż wybrani zostali partnerzy: Senium sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 11 oraz Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 87.

 


 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

 

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym dnia 15.03.2017 r. na stronie internetowej Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi o otwartym naborze Partnera/ów na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu wpisującego się w Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 26 stycznia 2017 r. informujemy, iż wybrani zostali partnerzy: Senium sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 11 oraz Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 87.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.04.2017 r. do godz. 16:00 złożona została 1 oferta, która spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne wskazane ww. ogłoszeniu.

Komisja ds. wyboru Partnera/ów uznała, iż ww. organizacje posiadają doświadczenie w realizacji projektów/zadań powiązanych z tematyką konkursu, profil organizacji jest zgodny z celami partnerstwa, potencjalni partnerzy posiadają potencjał kadrowy, finansowy, organizacyjny
i techniczny niezbędny do realizacji planowanych celów projektu. Proponowane założenia projektu są zgodne z założeniami i wizją Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi.

Podział zadań w projekcie będzie podlegał negocjacji na etapie przygotowania wniosku
o dofinansowanie.

 

                    Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego

   im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

               

mgr Konrad Łukaszewski

 


 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl