Jesteś: Strona główna > Aktualności > Nabór na stanowisko Pielęgniarki ds. epidemiologii lub higieny i epidemiologii
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37 awaryjny 663998213
 
Aktualności
Nabór na stanowisko Pielęgniarki ds. epidemiologii lub higieny i epidemiologii

Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Poszukuje 2 kandydatów na stanowisko

 

Pielęgniarki specjalisty do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii
 


1)posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii;

2)posiadającą średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa;

3)posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu.

 

(Kwalifikacje muszą być zgodne z Rozporządzeniem MZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619))

 

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

 

 

Główne zadania:

 

a) opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

b)prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz przedstawianie wyników tej kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych;

c)szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych;

d)konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

 

 

Wymagane dokumenty: podanie, cv, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds.epidemiologii, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 15.12.2020r. na adres:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa Nr 14,  93-113 Łódź

 LUB na adres email

 sekretariat@jonscher.pl lub awenerska@jonscher.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl