Jesteś: Strona główna > Aktualności > Komunikat dot. planowanego zniszczenia archiwalnej dokumentacji medycznej
Nasze placówki
Szpital
dr. K. Jonschera
UL. MILIONOWA 14
42 676 17 74
Szpital
dr. H. Jordana
UL. PRZYRODNICZA 7/9
42 655 66 60
Przychodnia
Lecznicza
UL. LECZNICZA 6
42 256 51 30
Przychodnia
Lecznicza
UL. ZARZEWSKA 56/58
42 684 63 37 awaryjny 663998213
 
Aktualności
Komunikat dot. planowanego zniszczenia archiwalnej dokumentacji medycznej

KOMUNIKAT DYREKTORA

 

MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

(dawniej III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi)

 

w sprawie planowanego zniszczenia archiwalnej dokumentacji medycznej z 1998 roku pacjentów leczonych w Szpitalu dr. Jonschera przy ul. Milionowej 14, Szpitalu dr. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9 i w Przychodni „Lecznicza” (ul. Lecznicza 6 
i Zarzewska 56/58) oraz możliwości odbioru indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia.


Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r. poz. 2069), ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r., poz. 159 z późn. zm.), Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera,
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, informuje, że planowane jest zniszczenia dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Szpitalu dr. Jonschera przy ul. Milionowej 14, Szpitalu dr. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9 i w Przychodni „Lecznicza” (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58) w 1998r. Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z pracownikiem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej (nr tel. 42 672 19 34).

Pisemne wnioski o wydanie ww. dokumentacji należy kierować na adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Centrum, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji (ewentualnie wraz z pisemnym upoważnieniem pacjenta w przypadku osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu pacjenta) oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru dokumentacji.

Zniszczenie ww. dokumentacji medycznej nastąpi po dniu 10 maja 2019r.

 

wszelkie prawa zastrzeżone: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi            projekt: www.wpoldodziewiatej.pl